zarząd

 

Marcin Wróblewski

prezes zarządu

Broker ubezpieczeniowy

Studiował zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od wielu lat specjalista w zakresie ubezpieczenia ryzyk finansowych i obrotu wierzytelnościami. Studiował w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.
Z ubezpieczeniami związany od 1994 roku. Początkowo zajmował się ubezpieczeniami majątkowymi, następnie obrotem wierzytelnościami i gwarancjami ubezpieczeniowymi. Obecnie jest jednym z najlepszych brokerów w Polsce w zakresie opracowania i wdrożenia systemów zabezpieczeń i gwarancji kontraktowych, celnych i akcyzowych. Specjalizuje się w zarządzaniu pojemnościami gwarancyjnymi klientów kontraktowych i postępowaniami regresowymi. Autor zindywidualizowanych programów ubezpieczenia należności w przedsiębiorstwach

Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Od 2006 roku jest głównym udziałowcem firm zajmujących się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw, doradztwem i pośrednictwem ubezpieczeniowym (broker). Specjalizuje się w obsłudze kontraktów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczenia ryzyk budowy, oraz programów OC kontraktu, a także ubezpieczeniem kar umownych.

Ekspert w dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktów infrastrukturalnych (drogowych, kolejowych, energetycznych, hydrotechnicznych).

 

Kacper Mleczak

wiceprezes zarządu

Broker ubezpieczeniowy

Studiował Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzanie na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Związany z Exito Broker od 2009r. Swoją pracę w strukturach firmy rozpoczynał od pracy w Biurze Ubezpieczeń Finansowych i zajmował się wsparciem w zadaniach związanych z wystawianiem gwarancji. W kolejnych latach był odpowiedzialny za obsługę klientów z branży stoczniowej i armatorskiej. Od 2015r. Wicedyrektor w Biurze Ubezpieczeń Morskich i Stoczniowych, gdzie w ramach realizowanych zadań odpowiedzialny był za nadzór i opiekę nad kluczowymi klientami z branży armatorskiej i stoczniowej. Specjalizował się we wsparciu klientów w zakresie poszukiwania i pozyskiwania ofert na ubezpieczenie P&I, H&M , BRI i SRL.
W 2021r. dołączył do kadry kierowniczej w spółce w randze prokurenta spółki, a w 2022r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu.
Od czerwca 2022r. piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Exito Broker Sp. z o.o. gdzie odpowiedzialny jest za nadzór nad pracą biur brokerskich w ramach spółki i rozwój współpracy z innymi spółkami z grupy PIB Group Ltd.

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń ryzyk stoczniowych w zakresie budowy, remontów i przebudów jednostek pływających.