ubezpieczenia zdrowotne

Dziś chyba już każdy zdaje sobie sprawę, w ja mizernej kondycji finansowej jest publiczna służba zdrowia. Obawiamy się dnia kiedy będzie pilnie potrzebna porada specjalisty lub gdy znajdziemy się w szpitalu, a hospitalizacja okaże się konieczna.

Polski rynek ubezpieczeń, widząc niewydolność powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, postanowił stworzyć alternatywę w postaci prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Po głębokiej analizie rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych ma możliwość przygotowania i wdrożenia pierwszego na polskim rynku, kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników, obejmującego zarówno leczenie ambulatoryjne, jak i szpitalne w renomowanych prywatnych i publicznych placówkach medycznych na terenie całego kraju.

dlaczego warto

Niestabilna sytuacja finansowa publicznej służby zdrowia oraz ustanowione przez NFZ niskie limity świadczeń w umowach z poradniami i szpitalami powodują, że pacjenci, którzy potrzebują porady specjalisty, zmuszeni są do zapisywania się na odległe terminy wizyt, a ci, którzy wymagają hospitalizacji, odsyłani są do domu, bo limit świadczeń szpitalnych zakontraktowanych przez NFZ w placówkach medycznych dawno się już wyczerpał.

Brak nakładów na publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niskie stawki za świadczone usługi, a także coraz powszechniejsze protesty personelu medycznego powodują, że warunki pobytu w zakładach opieki zdrowotnej oraz dostępność do innowacyjnych metod leczenia pozostawiają wiele do życzenia.

Z szacunkowych danych wynika, że ponad 20% pacjentów rezygnuje z publicznej służby zdrowia ze względu na długi czas oczekiwania na usługę, a aż 45% pacjentów uważa, że o miejscu na liście oczekujących na zabieg operacyjny decydują znajomości i pieniądze, a nie stan zdrowia.
Receptą na te problemy jest alternatywna polisa ubezpieczeniowa, która zmieni sytuację ubezpieczonych.

Dzięki zawartemu ubezpieczeniu pracownik otrzymuje pełne ubezpieczenie zdrowotne, które zabezpiecza go przed koniecznością organizowania we własnym zakresie usług i świadczeń medycznych wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebuje.
Oferowane przez nas ubezpieczenie pozwala m. in. na realizację zabiegu operacyjnego bez okresu oczekiwania w najlepszych akademickich szpitalach publicznych, a także autoryzowanych szpitalach prywatnych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod leczenia.

co jest przedmiotem ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego pracownika, które podlega ochronie ubezpieczeniowej w dwóch zakresach:

  • świadczenia ambulatoryjne i
  • świadczenia szpitalne.

Ubezpieczyciel w ramach leczenia ambulatoryjnego wyróżnił sześć opcji: od minimalnego zakresu obejmującego m.in. porady lekarskie w ramach opieki podstawowej, podstawowe badania czy coroczne szczepienie przeciw grypie, po pakiet obejmujący cały zakres leczenia ambulatoryjnego, łącznie ze stomatologią zachowawczą oraz rehabilitacją.

Oprócz pełnego zakresu leczenia ambulatoryjnego, oferowane są także trzy opcje leczenia szpitalnego, w ramach których możliwy jest pobyt pacjenta w komfortowych warunkach w szpitalu w ramach ubezpieczenia na ponad 200 operacji.

główne zalety ubezpieczenia

  • Gwarancja profesjonalnej opieki medycznej dla właścicieli, kierownictwa i pracowników Państwa firmy w wielu opcjach.
  • Rzeczywiste zmniejszenie absencji chorobowej w pracy poprzez wczesną diagnostykę i szybką interwencję leczniczą.
  • Szerszy zakres świadczonych usług np. prewencja pierwotna i wtórna, dostęp do najnowszych technologii.
  • Składka jest kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r., rozdz. 3, art. 16.).
  • Element nowoczesnej i perspektywicznej polityki socjalnej pracodawcy.
  • Organizacja pełnego leczenia bez dodatkowych kosztów.

jak działa ubezpieczenie

W przypadku choroby ubezpieczony dzwoni na specjalną infolinię, a konsultant medyczny umawia go na wizytę w konkretnej placówce, ustalając dla ubezpieczonego najkorzystniejszy termin wizyty.

W przypadku, gdy ubezpieczony wcześniej korzystał w ramach ubezpieczenia z usług w konkretnej placówce i jest mu dobrze znana, może się skontaktować z nią bezpośrednio. Jeżeli kontynuowanie leczenia wymaga hospitalizacji, dzwonimy sami, nasi bliscy lub lekarz, który nas kieruje do szpitala na numer specjalnej infolinii, podajemy nasze dane i numer karty ubezpieczenia.

Konsultant medyczny weryfikuje informacje dotyczące wykupionego pakietu uprawniającego nas do leczenia szpitalnego. Następnie wskazuje szpital, w którym zostanie nam udzielona pomoc, może umówić konkretną datę przyjęcia do szpitala. Powie, jakie wy badań powinniśmy ze sobą zabrać, i prześle dokument autoryzacji. Będąc już w szpitalu, możemy do niego zadzwonić, aby uzyskać wszelką pomoc i radę.

Przedstawione ubezpieczenie z pewnością zasługuje na uwagę, w szczególności ze względu na swoje nowatorstwo, zakres i interesującą konstrukcją udzielania ochrony ubezpieczonemu, w której, w zamian za niewygórowaną miesięczną składkę, ubezpieczyciel oferuje rzeczywiste ubezpieczenie zdrowotne.