ubezpieczenia uzupełniające

ubezpieczenie lekowe

Oferta kierowana jest do firm chcących zapewnić swoim pracownikom obniżenie wydatków na leki. Dzięki ubezpieczeniu, ich pracownicy zapłacą za leki znacznie mniej (nawet jedynie 20% ich ceny), a pozostałe 80% pokryje ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia.

Dzięki prostym zasadom korzystania z ubezpieczenia oraz szerokiej liście leków, których ono dotyczy, ubezpieczenie jest doskonałym benefitem dla pracowników, którzy mogą zaoszczędzić pieniądze wydawane na leki na receptę.

ubezpieczenie z kartą apteczną

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego, które posiadają to ubezpieczenie wraz z którymś z grupowych ubezpieczeń podstawowych, a które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyły 69 roku życia.

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego bez konieczności wykonywania badań medycznych. Do ubezpieczenia można przystąpić w dowolnym momencie bez karencji. Gwarantowane jest wysokie świadczenie przy niskich składkach – nawet do 500 zł dodatkowo, oprócz świadczenia z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie pozwala na odciążenie domowego budżetu związane z zakupem produktów oferowanych przez aptekę. Wypłata świadczenia odbywa się bez konieczności składania jakiejkolwiek dokumentacji. Zgłoszenie roszczenia z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego jest jednocześnie zgłoszeniem roszczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia.

ubezpieczenie ochrony prawnej

Jedynie 19% Polaków skorzystało z usług prawników różnych specjalności w ciągu ostatnich pięciu lat (źródło: gazetaprawna.pl). Dzieje się tak, gdyż dla większości z nas ceny porad prawnych stanowią barierę powstrzymującą przed skorzystaniem z pomocy prawnika.

Niezliczona liczba przepisów i szybkość, z jaką zmienia się prawo utrudnia odnalezienie się w jego zawiłościach. A przecież każdy znalazł się kiedyś w sytuacji, w której brak znajomości prawa przedłużył, albo wręcz uniemożliwił załatwienie sprawy – minął ustawowy termin, wystąpiliśmy do niewłaściwego organu, brakło nam argumentów albo po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś w ogóle trzeba formalnie załatwić.

Dlatego właśnie na rynku ubezpieczeń pojawiła się propozycja pakietów opieki prawnej na abonament. Oferta skierowana jest do pracodawców, którzy wykupują pakiet dla swojego pracownika albo częściowo go finansują. Ważną dla pracodawcy cechą tego pakietu jest to, że nie obejmuje on doradztwa w zakresie spraw pracowniczych pomiędzy pracodawcą wykupującym/współfinansującym pakiet a objętym nim pracownikiem. Jedynie na życzenie pracodawcy pakiet może objąć również sprawy pracownicze.

Gwarantują one pomoc prawną w sprawach i zdarzeniach zaistniałych w okresie obowiązywania abonamentu, które wywołują skutki prawne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są lub będą sądy lub organy administracji zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość rozszerzenia takiego pakietu o członków najbliższej rodziny pracownika.