ubezpieczenia przedsiębiorstw

Pytanie, czy dobrze zabezpieczyłem majątek firmy, nasuwa się zawsze, ilekroć media donoszą o kolejnym pożarze, kradzieży, kolejnej katastrofie, kolejnej powodzi. Nie ma chyba na świecie menedżera, który w takiej chwili jest pewny w 100%, że gdyby dotyczyć to miało bezpośrednio jego firmy, mógłby położyć się spać spokojnie.

Jeśli do tego dodać troskę o jak najniższy koszt ubezpieczenia, to skorzystanie z naszej pomocy wydaje się naprawdę przydatne.

Każde przedsiębiorstwo wymaga ubezpieczenia swojego majątku w taki sposób, który zapewni mu z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej – odszkodowanie w przypadku powstania szkody. W praktyce większość przedsiębiorców standardowo ubezpiecza się od tzw. ryzyka ogniowego, które chroni przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego. Warto przy okazji pomyśleć o rozszerzeniu ochrony o dodatkowe ryzyko, takie jak: pośrednie uderzenie pioruna, huragan, zalanie, powódź, uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczony przedmiot, grad, obsunięcie się ziemi lub trzęsienie ziemi, następstwa szkód wodociągowych itp.

Dobry program ubezpieczenia firmy wymaga działania odpowiednio doświadczonego eksperta. Dysponujemy wyśmienitą, wykwalifikowaną kadrą pracowników, doradców i konsultantów, potrafiących znaleźć najdogodniejsze rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie.

Warto z nami podjąć kompleksową współpracę, ponieważ:

 • ubezpieczenie stało się istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wypłata odszkodowania jest gwarantowana,
 • wprowadzamy jednolite i transparentne standardy i procedury w zakresie ubezpieczeń w przedsiębiorstwie,
 • jesteśmy dostępni przez 24 godziny w każdym miejscu w Polsce,
 • dysponujemy najlepszą kadrą doświadczonych brokerów,
 • obsługujemy największe firmy krajowe i zagraniczne, skąd czerpiemy stale nowe rozwiązania, przydatne również innym klientom.

Efekty współpracy z to:

 • optymalizacja wysokości płaconej składki ubezpieczeniowej;
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowo programu ubezpieczeniowego, zapewniającego pewną ochronę przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia szkody o dużym rozmiarze lub nawet szkody totalnej;
 • oszczędność czasu i kosztów klienta jako wynik powierzenia nam zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i obsługi ubezpieczeń;
 • organizowane przez exito Broker szkolenia dla kadry, których zakres przedmiotowy dotyczy nie tylko kwestii ochrony ubezpieczeniowej, ale także zagadnień z nią związanych, takich jak m.in. zamówienia publiczne, pracownicze programy emerytalne, odpowiedzialność zarządów spółek prawa handlowego;
 • obniżenie kosztów ubezpieczenia dzięki adekwatności ochrony ubezpieczeniowej do realnych zagrożeń;
 • bezproblemowa, szybka likwidacja szkód.