ubezpieczenia dla branży OZE

EXITO BROKER sp. z o. o., podjęła strategiczną decyzję uczestnictwa w projektach budowy i eksploatacji infrastruktury ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE), w tym morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku, w charakterze doradcy i brokera ubezpieczeniowego. 

Od wielu lat funkcjonujemy na rynku stoczniowym i żeglugowym, dostarczając pakiet rozwiązań ubezpieczeniowych zabezpieczających działalność operacyjną przedsiębiorstw aktywnych w tym segmencie, w tym gwarancje i ryzyka finansowe. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że wśród naszych klientów grupkapitałowe i przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję infrastruktury dla wież wiatrowych, fotowoltaiki i elektrowni wodnych, naszym naturalnym krokiem biznesowym jest dalsze zaangażowanie się w segmencie OZE, zwłaszcza w kontekście projektów budowy morskich farm wiatrowych i związanego z tym łańcucha dostaw.

W celu realizacji przyjętej strategii powołana została nowa jednostka organizacyjna w strukturach spółki Biuro Ubezpieczeń Odnawialnych Źródeł Energii (BUOZE). Przystąpiliśmy również do inicjatyw branżowych i organizacji, zaangażowanych w rozwój projektu, takich jak m. in.:

       • Pomorska Platforma Offshore – Gospodarka
       • Pomorskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
       • Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku

Naszym celem jest zabezpieczenie ochrony ubezpieczeniowej podmiotom, którym, zapewniamy  bezpieczną realizację, począwszy od pierwszych prac projektowych, poprzez etap budowy i eksploatacji, aż po demontaż wyeksploatowanych elektrowni wiatrowych we wszystkich aspektach ryzyka eksploatacyjnego i finansowego.

Działając na rynku usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (zarówno bezpośrednio, jak i w ramach reasekuracji – w Grupie EXITO funkcjonuje również broker reasekuracyjny ECRB sp. z o.o.), zapewniamy nasz serwis we wszystkich koniecznych zakresach ochrony dla trzech obszarów ochrony:

  1.  projektowanie, przygotowanie i finansowanie inwestycji,
  2. prace budowlano-montażowe wraz z rozruchem,
  3. eksploatacja wraz z ubezpieczeniem pogodowych strat finansowych

Zamykając całokształt cyklu od projektu do wdrożenia, doradzamy, pośredniczymy i obsługujemy wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe, w tym:

       • gwarancje ubezpieczeniowe do kontraktów na projekt, budowę i eksploatację,

       • transport morski, rozumiany jako ubezpieczenia żeglugowe i ładunkowe,
       • budowy i montaże w oparciu o specyficzne dla obszaru offshore warunki ochrony, dotychczas nie stosowane na polskim rynku ubezpieczeniowym,
       • eksploatacji elektrowni wiatrowych, poprzez ubezpieczenia mienia wraz z ubezpieczeniem business interruption (BI)
       • wszystkie zakresy odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorstwa i członków zarządów (D&O),
       • ryzyka parametryczne (zabezpieczające inwestora/operatora przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi)

Powyższy katalog należy rozumieć jako zbiór otwarty, ponieważ z uwagi na nasze relacje z rynkami zagranicznymi jesteśmy w stanie zaaranżować konieczną ochronę także dla innych ryzyk związanych z realizacją projektu, a jeszcze nie rozpoznaną na rynku polskim.

Zważywszy na Państwa obecność na rynku odnawialnych źródeł energii, chcielibyśmy zaproponować wzajemną współpracę, której celem byłoby dostarczenie właściwego serwisu dla projektów i inwestycji w obszarze:

             –  instalacji i farm OFF-SHORE,

             –  instalacji ON-SHORE,

             –  instalacji i farm FOTOWOLTAICZNYCH

             –  instalacji WODNYCH.

Oczywiście, zakres współpracy będzie przedmiotem wzajemnych uzgodnień, których ostateczny kształt będziemy mogli ustalić w toku podjętych rozmów.

 Prosimy potraktować niniejszą informację jako zaproszenie do wzajemnej współpracy, której efektem końcowym będzie realizacja uzgodnionych wspólnie celów biznesowych, opartych o kompetentne uzupełnienie działań zabezpieczających projektowanie, inwestycje i eksploatacje instalacji OZE.

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje do dyspozycji Zespół Biura Ubezpieczeń OZE, a z uwagi na aktualną sytuację, ewentualne spotkania możemy aranżować zarówno w formie on-line (Microsoft Teams), jak i w świecie realnym (oczywiście z uwagi na pandemię, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa).

Oczekujemy na Państwa zainteresowanie i odpowiedź.