ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to grupa ubezpieczeń, które dotyczą najważniejszego elementu ryzyka dla każdego przedsiębiorstwa. Kodeksowa odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim ma swoje – często rujnujące – konsekwencje finansowe.

Przez wiele lat ryzyka związane z odpowiedzialnością były niedoceniane. Dziś jednak trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które nie posiada „uszytej na miarę” ochrony w tym zakresie.

jako podmiot prawa handlowego i przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej ma ubezpieczenie z tytułu OC na sumę 1.875.927,00 euro, tj. ponad 7.500.000,00 zł (przy kursie 4,0). A przecież zatrudniamy kilkanaście osób, nic nie produkujemy, świadczymy tylko usługę pośrednictwa.

Dlatego właśnie kładziemy tak istotny nacisk na właściwą ochronę – jako broker ubezpieczeniowy mamy bardzo dobre metody szacowania ryzyka związanego z odpowiedzialnością. Swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy klientom wraz z ubezpieczeniami: