ubezpieczenia majątkowe

Nasza oferta z zakresu ubezpieczeń majątkowych koncentruje się na programach ochrony ubezpieczeniowej, polegających na dopasowaniu ochrony do specyfiki branżowej naszych klientów. 

Ponieważ w gronie naszych klientów dominują firmy branży budownictwa infrastrukturalnego, jednostki municypalne i zakłady lecznicze, dla tych branż udało nam się wypracować zindywidualizowane programy ochrony.

Oferujemy zatem: