ubezpieczenia dla szpitali

jest brokerem o doskonałym przygotowaniu i dużym doświadczeniu w ubezpieczaniu wszystkich ryzyk występujących w służbie zdrowia. Ubezpieczenia szpitali są naszą specjalnością od lat i dlatego wiemy, jak solidnie i tanio ubezpieczyć każdą jednostkę opieki zdrowotnej w Polsce.

Nowelizacje ustaw o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta mają istotny wpływ na strukturę kosztów ubezpieczenia, dlatego pragniemy zaoferować Państwu kompetentną pomoc w pogodzeniu obowiązków ubezpieczeniowych i możliwości finansowych.

Rozwiążemy problemy związane z należytym wykonaniem obowiązków dyrekcji szpitali w zakresie:

 • ubezpieczenia pacjentów od zdarzeń medycznych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitala,
 • ubezpieczenie majątku szpitala,
 • ubezpieczenie pracowników szpitala.

ubezpieczenie szpitali

dysponuje potencjałem, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym stworzyć i wdrożyć kompletny, zintegrowany program obsługi ubezpieczeniowej, zawierający:

 • kompleksowy audyt zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • weryfikację ochrony ubezpieczeniowej pod kątem zakresów, klauzul i zatrzymania ryzyka,
 • oszacowanie i/lub weryfikację faktycznej szkodowości w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej i pozostałej,
 • ocenę wiarygodności kosztów ubezpieczenia w stosunku do faktycznego ryzyka występującego w jednostkach,
 • kompleksowe opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • przeprowadzenie procedury wyłonienia ubezpieczenia w drodze zamówienia publicznego,
 • pozyskanie funduszy i wdrożenie programu prewencji ubezpieczeniowej zmniejszającej koszt ubezpieczenia,
 • szkolenia dla personelu medycznego i pozamedycznego.

Ponadto, w ramach przejęcia odpowiedzialności za realizację ochrony ubezpieczeniowej, stawiamy do dyspozycji naszych klientów:

 • system software do zarządzania ryzykiem i polisami,
 • narzędzia do monitorowania, raportowania i weryfikacji naszej pracy w systemie on-line,
 • procedurę zarządzania likwidacją szkód,
 • procedurę komunikacji i współpracy opartą o standardy ISO 9001:2008.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań
wykonuje wszelkie czynności w postępowaniu, z wyjątkiem zakresu działań zastrzeżonych dla kierownika jednostki lub osób pisemnie przez niego upoważnionych, takich jak np.:

 • zatwierdzenie projektów ogłoszeń,
 • zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • przygotowanie pism do wykonawcy o wyborze oferty,
 • przygotowanie pism do oferentów odrzuceniu ofert,
 • unieważnieniu postępowania itp.

Ubezpieczyliśmy już kilkadziesiąt szpitali. Mamy w tym zakresie świetne doświadczenia i właściwie przygotowanych specjalistów, w tym absolwentów akademii medycznych i specjalistów zarządzania w służbie zdrowia. Referencje jakie posiadamy w tym zakresie od największych szpitali klinicznych w Polsce, stawiają nas w gronie najbardziej kompetentnych brokerów w zakresie ubezpieczania szpitali.