ubezpieczenia dla gospodarki odpadami

Doskonale wiemy, że bardzo często wysokość oczekiwanej przez ubezpieczyciela składki za ubezpieczenie zakładu gospodarki odpadami w żaden sposób nie odnosi się do faktycznego ryzyka w przedsiębiorstwie. Na domiar złego coraz częściej spotykamy się z selektywnym podejściem do zakresu ubezpieczenia, polegającym na słynnym już „to ubezpieczę, a tego nie”.  Na takie usztywnienie stanowiska rynku ubezpieczeniowego, nakładają się niestety, coraz częściej spotykane ODMOWY UDZIELENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ.

właśnie takim praktykom zapobiegamy

Dotychczasowe działania we własnym zakresie lub z udziałem pośredników (agenci lub brokerzy ubezpieczeniowi) były zindywidualizowane, a związku z tym  nie występował efekt synergii i oceny ryzyka dla określonej grupy zakładów branży. Proponowana przez nas formuła grupy zakupowej pozwoli zakładom gospodarki odpadami, zorganizować się w zakresie zintegrowanego zarządzania ubezpieczeniami i występować wspólnie, w sposób zorganizowany i metodyczny o ochronę ubezpieczeniową.

Bez względu na to czy ubezpieczenia dla branży będą obowiązkowe, czy fakultatywne, NADSZEDŁ CZAS na przygotowanie się do następnych okresów ubezpieczenia i rosnących wymagań ubezpieczycieli, w oparciu o nowoczesną platformę zamawiania i kontraktowania ochrony ubezpieczeniowej. Daje to naszym Klientom odpowiedni handicap przy ocenie ryzyka, właściwą weryfikację szkodowości, oraz klucz do efektywnego zarządzania roszczeniami, a przy tym  uwalnia od wyceny składek według formuły portfelowej.

Ofiarami formuły portfelowej są właśnie te przedsiębiorstwa i zakłady, które pomimo podjęcia działań prewencyjnych, ogromnych nakładów inwestycyjnych, zmiany formy prawnej, w dalszym ciągu oceniane są jako „potencjalnie szkodowe”.

Po przeanalizowaniu sytuacji zakładów gospodarki odpadami, rekomendujemy podjęcie współpracy z EKO BROKER Sp. z o.o., naszą spółką zależną, jedynym dedykowanym branży odpadowej brokerem ubezpieczeniowym w Polsce. Zaproponowana przez niego inicjatywa i formuła UBEZPIECZENIOWEJ GRUPY ZAKUPOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI, a także odbyte konsultacje i rozmowy, dają rękojmię uzyskania lepszych warunków ubezpieczenia poprzez m. in. oferowaną procedurę zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, procedury prewencji i szkoleń.

Oszczędności uzyskiwane we współpracy z nami, osiągają poziom niższych o 30-50% kosztów ubezpieczenia r/r przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresów ochrony i zniesieniem limitów i franszyz.
Każdy zakład gospodarki odpadami może przystąpić do naszej grupy w dowolnym momencie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.ekobroker.com .