ubezpieczenia dla budownictwa

jest ekspertem w pozyskiwaniu gwarancji i ubezpieczeń dla firm budownictwa inżynieryjnego. Jako broker wyspecjalizowany w zarządzaniu gwarancjami do kontraktów budowlanych oraz ubezpieczeniami dla budownictwa inżynieryjnego możemy pomóc Twojej firmie.

Obsługujemy gwarancje kontraktowe i ubezpieczamy budowy największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Należą do nich m. in.:

 • kontrakt na budowę odcinka „A” autostrady A2 Łódź–Warszawa (czytaj więcej),
 • oczyszczalnia ścieków Czajka wraz ze spalarnią w Warszawie (czytaj więcej),
 • budowa falochronu Portu LNG w Świnoujściu (czytaj więcej),
 • budowa Trasy Mostu Północnego (wiadukty) (czytaj więcej),
 • lewobrzeżna oczyszczalnia ścieków w Poznaniu (czytaj więcej),
 • oczyszczalnia ścieków w Wałbrzychu,
 • Centrum Naukowe Kopernik w Warszawie (czytaj więcej),
 • Droga Krajowa S7 Elbląg–Olsztynek,
 • budowa Trasy Siekierkowskiej w Warszawie,
 • rozbudowa Stadionu Legii w Warszawie,
 • budowa stadionu Arki w Gdyni,
 • budowa południowej obwodnicy Gdańska,
 • budowa zachodniej obwodnicy Poznania (w ciągu S11),
 • budowa drogi ekspresowej S5,
 • budowa obwodnicy Bydgoszczy,
 • budowa obwodnicy Bytomia,
 • Port Lotniczy Wrocław: rozbudowa i modernizacja terminala pasażerskiego,
 • terminal pasażerski nr 3 w Porcie Lotniczym w Łodzi,
 • Port Lotniczy Balice – przebudowa terminala,
 • Stadion Śląski w Chorzowie – zadaszenie widowni wraz z infrastrukturą techniczną.

W latach 2006–2013, jako broker ubezpieczeniowy, dostarczyliśmy naszym klientom ponad 35 000 gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania kontraktu, naprawy wad i usterek, zwrotu zaliczki, gwarancji zapłaty i pochodnych. Możemy pomóc również Twojej firmie.

Firmom branży budowlanej oferujemy szybką i kompetentną obsługę w zakresie:

 • ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych:
  • gwarancje wadialne,
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancje zwrotu zaliczki,
  • gwarancje naprawy wad i usterek;
 • ubezpieczeń ryzyk budowlano-montażowych:
  • wszelkich ryzyk montażu (Erection All Risk – EAR),
  • wszystkich ryzyk budowy (Contractors’All Risk – CAR),
  • wszelkich ryzyk związanych z kontraktem (Contract Works All Risks – CWAR),
  • sprzętu wykonawcy (Contractor’s Plant and Equipment – CPE),
  • utraty zysków w następstwie szkód z polisy ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu: budowy, kontraktu (Advanced Loss of Profit in Coniunction with EAR/CAR/CWAR – ALOP).

W ramach współpracy z naszą firmą oferujemy:

 • opracowanie strategii wykorzystania i wdrożenia gwarancji finansowych (ubezpieczeniowych) do zabezpieczenia przetargów i umów na wykonawstwo;
 • doprowadzenie do podpisania z zakładami ubezpieczeń umów o limit gwarancji ubezpieczeniowych do wykorzystania przez klienta;
 • doradztwo przy ustanowieniu zabezpieczeń do gwarancji;
 • ocenę kompetencji oferentów i negocjowanie treści gwarancji;
 • przygotowanie kompletnej analizy finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej;
 • czynne wsparcie w procesie podpisywania umowy gwarancji.

Gwarancje finansowe udzielane przez zakłady ubezpieczeń są w swojej treści zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami branżowymi (np. w kontraktach FIDIC).

Beneficjenci, którzy wymagają od swych kontrahentów gwarancji (przede wszystkim instytucje państwowe i samorządowe, ale również generalni wykonawcy i liderzy konsorcjów), znają gwarancje wystawiane przez zakłady ubezpieczeń i akceptują ich treść. Bywa jednak, że treść gwarancji oraz jej zabezpieczenie stanowi duży problem, a ostateczne uzgodnienia pozostają kwestią najtrudniejszą.

Dlatego współpraca z będzie dla Państwa niezwykle pomocna dzięki szybkości i kompetencji, a przede wszystkim wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu gwarancji dla firm budowlanych. Naszym klientom ułatwiamy dostęp do gwarancji również w ramach rocznych umów generalnych (limitów), przy zastosowaniu uproszczonych procedur i formalności w trakcie obowiązywania umowy.

Podstawowe zalety gwarancji finansowych:

 • nieangażowanie własnych środków pieniężnych, które mogą w tym czasie pracować dla firmy;
 • zachowanie płynności finansowej;
 • zwiększenie wiarygodności firmy;
 • uproszczenie formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oszczędność czasu).

Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu mogą być realizowane przez inwestora lub wykonawcę obiekty budowlano-montażowe bez względu na ich rodzaj, technologie wykonawcze i miejsce wykonywania, wraz z maszynami budowlanymi, sprzętem i zapleczem placu budowy.

Jako obiekty budowlane mogą być ubezpieczone roboty kontraktowe obejmujące budowę lub przebudowę:

 • budynków mieszkalnych;
 • obiektów budownictwa ogólnego, obiektów przemysłowych i magazynowych;
 • budowli specjalnych oraz innych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Jako obiekty montażowe mogą być ubezpieczone roboty kontraktowe, obejmujące montaż:

 • konstrukcji szkieletowych;
 • wszelkiego rodzaju kompletnych urządzeń zakładów;
 • pojedynczych maszyn, aparatów itp.

Łącznie z obiektem budowlanym lub montażowym ubezpieczeniem mogą być objęte materiały, elementy i urządzenia do wybudowania, lub zmontowania, w tym powierzone ubezpieczającemu przez zleceniodawcę, sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, jak: wiaty, baraki magazynowe i socjalne, rusztowania, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, ogrodzenia stanowiące bazę zaplecza budowy, maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu.

jest ekspertem w pozyskiwaniu tanich ubezpieczeń dla firm budowlanych. dysponuje kadrą doświadczonych i sprawdzonych ekspertów, którzy potrafią opracować najlepsze i najbardziej adekwatne do potrzeb i możliwości Klienta ubezpieczenia.