spółka

 Spółka z o.o. jest firmą świadczącą usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jako broker ubezpieczeniowy dostarczamy naszym klientom kompetentną i wiarygodną ochronę ubezpieczeniową ich aktywów i interesów.

Działamy jako integralna część GRUPY EXITO, powiązanych kapitałowo firm, zajmujących się zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw, w tym ryzykiem ubezpieczeniowym. Wiodący podmiot grupy – EXITO CONSULTING Sp. z o. o., obsługuje kompetencje w  zakresie AUDIT RISK, CONTROL RISK i LOSS CONTROL, tj. usług kompleksowego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

szczyci się znakomitą reputacją, wynikającą z ponad 20-letniego doświadczenia i kompetencji jej managementu, brokerów, pracowników i konsultantów. Nasi brokerzy odbywają rocznie kilkadziesiąt szkoleń z zakresu ochrony i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Uczestniczymy  w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Ministerstwo Finansów; czynnie uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez „Harvard Business Review Polska”.

Stale podnosząc jakość świadczonych usług, poddajemy się̨ również weryfikacji audytorów.  Po pozytywnej weryfikacji procedur, exito Broker Sp. z o. o. uzyskał w dniu 2 marca 2011 roku, certyfikat ISO 9001:2008, który poddawany był rokrocznie weryfikacji audytorskiej. W roku 2018 zakończyliśmy współpracę z DEKRA Certification Sp. z o.o., kontynuując zarządzanie jakością w oparciu o audyt wewnętrzny.

Konsekwencją transparentności naszych działań i etycznego prowadzenia biznesu jest wyróżnienie exito Broker sp. z o.o. certyfikatem SOLIDNA FIRMA. Otrzymaliśmy wiele wyróżnień w konkursach GAZELA BIZNESU oraz GEPARDY BIZNESU. Jesteśmy laureatem konkursu organizowanego przez EXECUTIVE CLUB – DIAMENTY INFRASTRUKTURY w kategorii DORADCA UBEZPIECZENIOWY ROKU.

Wraz z rosnącymi potrzebami naszych klientów, rozwijamy się dostarczając zindywidualizowane programy dla dedykowanych ryzyk finansowych, cywilizacyjnych i środowiskowych, ale także nowatorskie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń tradycyjnych.

Realizując zlecenia największych firm budownictwa przemysłowego, drogowego, hydrotechnicznego, elektroenergetycznego, skutecznie reprezentujemy naszych klientów (wykonawców zamówień) w negocjacjach z zamawiającymi w zakresie treści i zakresu gwarancji i ubezpieczenia ryzyka budowy i montażu, a także ubezpieczenia OC kontraktów. Nasze dotychczasowe doświadczenia, wynikające ze współpracy z sektorem infrastrukturalnym i deweloperskim, stawiają dziś w gronie najlepszych firm brokerskich w Polsce.

W oparciu o doskonałych fachowców i specjalistów z rynku ubezpieczeń morskich i stoczniowych, w ramach struktur  powołane zostało Biuro Ubezpieczeń Morskich i Stoczniowych. Jest to dedykowana oferta dla rynku armatorskiego i stoczniowego nie, która tworzy nową jakość w serwisie ubezpieczeń tego segmentu gospodarki. Wspólnie z partnerami z rynku londyńskiego i morskimi brokerami reasekuracyjnymi, oferujemy kompleksowy serwis i obsługę w zakresie ubezpieczeń armatorskich, P&I oraz H&M i pozostałych ryzyk chroniących armatorów i stocznie, w tm budowy i remonty statków..

Zauważając problemy z pozyskaniem godziwej ochrony ubezpieczeniowej przez branżę zagospodarowania odpadów, powołaliśmy w ramach grupy kapitałowej, nowy podmiot –  EKO BROKER Sp. z o.o. – brokera ubezpieczeniowego dedykowanego podmiotom polskiego rynku ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów, Spółka specjalizuje się wyłącznie w obsłudze podmiotów tej branży. Funkcjonując w formule in house broker, specjalizuje się w zakresie ryzyk związanych wyłącznie z branżą „odpadową”.

Uzupełnieniem kompleksowego serwisu brokerskiego jest powołanie w ramach GRUPY EXITO brokera reasekuracyjnego ECRB Sp. z o.o.

W ramach skoordynowanych działań z podmiotami naszej grupy kapitałowej, wspieramy działania naszych klientów w zakresie dedykowanych programów zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym grup kapitałowych i organizacji holdingowych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką jakości, referencjami oraz ofertą i zapraszamy do podjęcia współpracy.

Nasz przedstawiciel chętnie spotka się z Państwem i przedstawi szczegóły oferty, zapozna się z oczekiwaniami i problemami, które pomożemy skutecznie i szybko rozwiązać.