referencje

Pozytywne opinie naszych klientów są dla nas najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem, że realizujemy naszą politykę jakości i świadczymy usługi najwyższej jakości:

Pracując na rynku budownictwa infrastrukturalnego i drogownictwa, realizując najważniejsze i największe kontrakty budowlane w Polsce, korzystaliśmy wielokrotnie z usług exito Broker. 
Solidność tej współpracy jest dla nas gwarantem zabezpieczenia kontraktów i satysfakcji naszej jak i beneficjentów gwarancji.

Andrzej Rybarczyk
wiceprezes zarządu Hochtief Polska Sp. z o.o.

Zaangażowanie, rzetelność, terminowość oraz elastyczność, zaprezentowane w trakcie prac nad wystawieniem gwarancji ubezpieczeniowych, umożliwiły w krótkim czasie wypełnienie bardzo trudnych warunków narzuconych poprzez Inwestora.

mgr Inż. Jolanta Grocholska
dyrektor controllingu, członek zarządu Warbud S.A.

O wyborze doradcy zdecydowało niestandardowe podejście do ryzyka ubezpieczeniowego oraz wysoki poziom kwalifikacji zawodowych brokerów reprezentujących firmę Exito Broker Sp. z o.o.

Przemysław Skonieczny
wiceprezes zarządu ds. prawnych i administracji Eurovia Polska S.A.

Ze swej strony mogę polecić exito Broker jako sprawnego  i fachowego partnera w sprawach ubezpieczeniowych, szczególnie w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.

Aleksander Balcer
wiceprezes zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A.

Miło mi polecić usługi exito Broker Sp. z o.o. jako kompetentnego i godnego zaufania brokera ubezpieczeniowego. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy w negocjacjach programu ubezpieczenia należności, udało nam się wprowadzić do zakresów odpowiedzialności ubezpieczyciela bardzo korzystne zmiany. Konsultacje i doradztwo Brokera wsparły nasze starania o uzyskanie składek adekwatnych do ryzyka i dotychczasowego przebiegu szkodowości. Bieżąca obsługa polis przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Jan Ziaja
prezes zarządu Hutmen S.A. we Wrocławiu

Cenimy sobie szczególnie sprawność obsługi oraz dyspozycyjność. Na uwagę zasługuje również doskonała organizacja pracy w zakresie obsługi gwarancji ubezpieczeniowych, zapewniająca nam komfort oferowania i przystępowania do podpisywanych umów kontraktowych. Polecamy usługi exito Broker Sp. z o.o. jako solidnego partnera, zapewniającego profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie”

dr hab. inż. Cezary Szczepański
wiceprezes zarządu dyrektor ds. rozwoju Bumar Sp. z o.o.

W oparciu o dotychczasowe relacje i współpracę niniejszym rekomenduję exito Broker Sp. z o.o. jako profesjonalnego i odpowiedzialnego brokera ubezpieczeniowego, godnego polecenia.

Jacek Wiśniewski
dyrektor naczelny EuroAfrica Shipping Lines Cyprus Ltd. oddział w Polsce – Szczecin

O wyborze doradcy zdecydowało profesjonalne podejście do ryzyka ubezpieczeniowego, oraz wysoki poziom kwalifikacji zawodowych brokerów reprezentujących firmę exito Broker Sp. z o.o. 

Arkadiusz Wójcik
prezes Zarządu UNIBALTIC Sp. z o.o. w Szczecinie

Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować spółkę EXITO BROKER wszystkim tym, którzy zainteresowani są wszechstronnym i skutecznym ubezpieczeniem majątku swojej firmy.

Jarosław Zawadzki, Lucyna Libera
zarząd CHIPOLBROK-INVESTMENT Spółka z o. o. w Gdyni

Miło nam poinformować, że w ramach restrukturyzacji zarządzania ryzykami ubezpieczeniowymi w Spółkach grupy kapitałowej, wspólnie z exito Broker podjęliśmy działania skutkujące zwiększeniem efektywności w zakresie ochrony, optymalizacji kosztów ubezpieczeń, a także wdrożenia programów dedykowanych poszczególnym spółkom zgodnie z ich kompetencjami.

Współpraca przebiega terminowo i efektywnie i na tej podstawie możemy rekomendować exito Broker jako brokera wyspecjalizowanego w zakresie restrukturyzacji procesów zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym grupy kapitałowej.

Michał Makowski
dyrektor finansowy, Gdańska Stocznia Remontowa S.A. w Gdyni

Profesjonalna, kompetentna i sprawna obsługa exito Broker umożliwiła Stoczni, w trudnym momencie, zaoszczędzić znaczne kwoty oraz pozyskać gwarancje na dokończenie kontraktów z armatorami. Exito broker to dobry partner w biznesie.

Andrzej Koznowski
prezes zarządu Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

Naszym zdaniem firma exito Broker jest godnym polecenia partnerem i doradcą w zakresie szeroko rozumianej polityki ubezpieczeniowej każdego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu i logistyki.

Krzysztof Bielica
prezes zarządu DHL Global Forwarding Sp. z o.o. w Warszawie

Współpraca z exito Broker pozwala nam w sposób planowy i z odpowiednim komfortem czasowym i finansowym zarządzać ryzykiem ubezpieczeniowym i naszymi zobowiązaniami gwarancyjnymi. Na podkreślenie zasługuje fachowa pomoc brokerów przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

Dotychczasowa współpraca i dyspozycyjność brokera pozwala nam na zarekomendowanie usług exito Broker innym podmiotom gospodarczym jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

Jerzy Lewicki – prezes zarządu
Andrzej Hass – członek Zarządu
C. Hartwig Gdynia S.A.

Firma exito Broker Sp. z o.o. uczestniczyła w procesie wdrożenia programu ubezpieczenia kredytu kupieckiego (należności) od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Prowadziła negocjacje z ubezpieczycielami i opiniowała ostateczną treść i zakres umowy ubezpieczenia. Zagwarantowało nam to  indywidualne podejście ubezpieczyciela do specyfiki naszej organizacji i zapewniło, najkorzystniejsze w naszej ocenie, warunki ochrony ubezpieczeniowej, zarówno pod względem finansowym jak i pod względem identyfikacji ryzyka.

Krzysztof Majkut
dyrektor finansowy ZM „Silesia” S.A. w Katowicach

Zadania, które powierzyliśmy firmie exito Broker Sp. z o.o., zostały wykonane fachowo w ustalonych terminach i zyskały nasza pozytywną ocenę. W naszej opinii współpracujący z nami zespół pracowników dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz elastycznością w poszukiwaniu rozwiązań.

Anna Bzukała
członek zarządu dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie

Bieżąca współpraca związana z obsługą zawartych umów przebiega bardzo sprawnie, co pozwala pozytywnie zaopiniować standard usług świadczonych przez firmę exito Broker Sp. z o.o.

prof. zw. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz 
wiceprezes zarządu KURYŁOWICZ & ASSOCIATES Sp. z o.o. w Warszawie

Firmę Exito Broker cechuje dyspozycyjność, rzetelność, terminowość oraz elastyczność w dostosowywaniu się do naszych potrzeb.

Ewa Katarzyna Wolska
wiceprezes zarządu Eiffage Budownictwo Mitex S.A.

Współpraca z exito Broker oparta jest o terminowość i kompetencje, połączone z niezbędną dyscypliną i skutecznością. Exito Broker Sp. z o.o. to solidny i godny zaufania partner.

Janusz Krefft
dyrektor ds. marketingu Elfeko S.A.

Rzetelność i kompetencje exito Broker Sp z o.o. w realizacji powierzonych mu zadań utwierdza nas w słuszności dokonanego wyboru.

mgr inż. Włodzimierz Bogiel
Prezes Zarządu Karmar S.A.

Exito Broker to dobry i zaangażowany w pomoc przy rozwiązywaniu zagadnień ubezpieczeniowych doradca i partner w realizacji polityki ubezpieczeniowej. Pomimo selektywnego podejścia rynku ubezpieczeniowego do branży gospodarki odpadami, Broker potrafił skonstruować i korzystnie ulokować  ryzyka związane z działalnością naszej Firmy. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo istotnego zwiększenia zakresu ochrony i dedykowanych ryzyk, koszt ubezpieczenia uległ satysfakcjonującemu nas obniżeniu. Zdecydowanie polecam exito Broker Sp. z o.o. jako solidnego i kompetentnego doradcę ubezpieczeniowego.

mgr. inż. Filip Olenderek
prezes zarządu EkoPartner Sp. z o.o. w Lubinie

Nawiązanie współpracy zaowocowało stworzeniem programu ubezpieczeniowego uwzględniającego indywidualne potrzeby firmy. Cenimy sobie szczególnie sprawność obsługi oraz gotowość do współpracy w każdym czasie.
Polecamy usługi exito Broker jako solidnego partnera.

mgr inż. Andrzej Sobolak
prezes zarządu, Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w m. Gać 

Wyrażamy swoje uznanie dla firmy brokerskiej exito Broker Sp. z o.o., której powierzyliśmy zarządzanie ochroną ubezpieczeniową naszej firmy…
Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować spółkę exito Broker wszystkim tym, którzy zainteresowani są wszechstronnym i skutecznym ubezpieczeniem majątku swojej firmy.

Andrzej Cichowski
prezes zarządu Terravita spółka z o.o. w Poznaniu

Biorąc pod uwagę naszą dotychczasowa współpracę i wspólne doświadczenia, mogę z przyjemnością polecić kancelarię brokerską exito Broker Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera dla szpitali, jednostek służby zdrowia oraz przedsiębiorstw, które potrzebują fachowej obsługi i doradztwa w zakresie wszelkiego rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych.

inż. Czesław Walkowiak
z-ca dyrektora ds. technicznych Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

Pomimo relatywnie krótkiego okresu współpracy, brokerowi udało się przysporzyć naszemu szpitalowi bardzo znacznych korzyści, szczególnie radykalnego obniżenia kosztu ubezpieczenia przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu ochrony. Sprawność działania i autentyczne rozumienie interesu szpitala jest dla nas świadectwem kompetencji i profesjonalizmu exito Broker.

mgr Andrzej Wiśniewski
dyrektor SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

O wyborze doradcy zdecydowało niestandardowe podejście do ryzyka ubezpieczeniowego oraz wysoki poziom kwalifikacji zawodowych brokerów reprezentujących firmę exito Broker Sp. z o.o. Zaangażowanie i rzetelność zaprezentowane podczas negocjowania warunków ubezpieczenia.

dr n. med. Jerzy Kubiak
dyrektor Centrum Klinik Stomatologicznym AM w Poznaniu

Sprawność działania i autentyczne rozumienie interesu Szpitala jest dla nas świadectwem kompetencji i profesjonalizmu exito Broker. Z satysfakcją odnotowujemy aktywną współpracę i fakt, że zadania, które powierzyliśmy brokerowi, wykonywane są fachowo, terminowo i kompetentnie. Miło jest mi polecić usługi exito Broker każdemu z koleżanek i kolegów dyrektorów szpitali.

Grażyna Napierska
dyrektor SPZOZ WARSZAWA URSYNÓW

Przygotowanie dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także wsparcie w trakcie przeprowadzania postępowania pozwoliło na zrealizowanie celu w postaci znacznego rozszerzenia dotychczasowego zakresu ubezpieczenia przy jednoczesnej optymalizacji kosztu.

mgr Andrzej Cyfert
z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych brokera, jego dyspozycyjność i fachowa pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów, sprawia, że bieżąca współpraca związana z obsługą zawartych umów przebiega bardzo sprawnie.

Katarzyna Błońska
dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie OPO w Wałczu

Zadania i czynności, które powierzyliśmy spółce exito Broker, zostały wykonane kompetentnie, terminowo i z należytą starannością. Współpracujący z nami zespół współpracowników brokera dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażowaniem i umiejętnością współpracy z zespołem naszych przedstawicieli, odpowiedzialnych za ubezpieczenia.

mgr Mariola Udzkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Naszym zdaniem firma exito Broker Sp. z o.o jest godnym polecenia partnerem i doradcą w zakresie szeroko rozumianej polityki ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych.

Michał Mieszkowski
prezes zarządu Medagro International Sp. z o.o.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje obsługa naszej floty pojazdów w liczbie ponad stu sztuk. Dbałość w przygotowaniu umowy generalnej ubezpieczenia komunikacji naszej firmy oraz jej obsługi zasługuje na najwyższe uznanie.

Olgierd Hewelt
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-Trans

Exito Broker mogę z całym przekonaniem polecić jako partnera do niebanalnych i perspektywicznych przedsięwzięć.

Dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
redaktor naczelna, wydawca „Gazety Ubezpieczeniowej”

Exito Broker wykazał wielokrotnie swoje kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu ubezpieczeniami firmy deweloperskiej, znajomością problematyki ubezpieczeń w budownictwie, oraz obsługi zawartych ubezpieczeń. Mając w przeszłości ogromne problemy z rzetelną likwidacją szkód podjęliśmy decyzje o zmianie innego brokera na exito Broker, co przyniosło nam wymierne korzyści i bezproblemowy przebieg procesów likwidacyjnych.

mgr inż. arch. Arthur Mletzak
prezes zarządu Marrow Investment Sp. z o.o.

Współpraca i fachowa pomoc pracowników firmy pozwala na zarekomendowanie usług spółki exito Broker Sp. z o.o. innym podmiotom gospodarczym jako profesjonalnego partnera.

Szymon Tamborski
prezes zarządu PI-B Hydrobudowa Sp. z o.o. w Poznaniu

Wyrażamy swoje uznanie dla firmy brokerskiej exito Broker, której powierzyliśmy zarządzanie ochroną ubezpieczeniową naszej Fundacji. Firma exito Broker stworzyła dla nas kompleksowy program ubezpieczeniowy, poparty wnikliwą i rzetelną analizą zagrozeń. Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować exito Broker wszystkim tym, którzy zainteresowani są wszechstronnym i skutecznym ubezpieczeniem majątku swojej firmy.

Krystyna Janda
Prezes Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury
Teatr Polonia i Och-Teatr w Warszawie