polityka jakości

Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie  zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)  nr 1402/06 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jako broker jest wpisany do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 00001277/U. Zainteresowanym umożliwiamy zapoznanie się z zezwoleniem:

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, która chroni naszych Klientów przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów brokera w ramach świadczonych usług. Suma gwarancyjna tej polisy wynosi:

  • 1.300.380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w stosunku do roszczeń klienta.

Zapewniając naszym Klientom dodatkowe GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA, rokrocznie doubezpieczamy się w ramach polisy nadwyżkowej do kwoty 2.500.000,00 euro. Polisy z uwagi na ich poufny charakter, okazywane są naszym Klientom na każdą prośbę.

W celu zapewnienia usług najwyższej jakości, przygotowaliśmy dokument pod tytułem Polityka jakości, który wyznacza standardy współpracy z klientami. Zainteresowanym umożliwiamy zapoznanie się z tym dokumentem:

Potwierdzeniem przestrzegania najwyższych standardów jakości w naszej spółce są przede wszystkim udzielne nam referencje. Niemniej jednak, dla komfortu naszych klientów i własnej wiarygodności, poddaliśmy się w 2011 roku, procedurze wdrożenia standardów jakości – ISO 9001:2008,  które były weryfikowane rokrocznie przez audytora. Od września  2018 r,. zrezygnowaliśmy ze współpracy z audytorem zewnętrznym i pozostaliśmy w procedurze audytu wewnętrznego. Zachowując procedury najwyższej jakości, zoptymalizowaliśmy w ten sposób koszty zarządzania jakością.

______________________________________________