obsługa umów, likwidacja szkód

Zawarcie umów zabezpieczenia zgodnie z przygotowanymi założeniami programu ubezpieczeniowego, obejmującego wszystkie ryzyka i niezbędne gwarancje, potrzebne danemu przedsiębiorstwu, to zamknięcie jednego i otwarcie nowego etapu współpracy z klientami.

Ten nowy etap obejmuje:

  • wsparcie w wykonywaniu zawartych umów, m.in. poprzez dbałość o terminowe regulowanie składek,
  • wznawianie wygasających umów,
  • doubezpieczanie majątku nabytego w okresie ubezpieczenia,
  • likwidację ewentualnych szkód.

w przypadku wystąpienia szkody

Najważniejszym zadaniem jest świadczenie klientowi wszechstronnej pomocy, a także nadzór nad sprawną, szybką i zgodną z treścią zwartej umowy likwidacją szkody.

Najważniejsze zadania w tym obszarze to prowadzenie i udział w postępowaniach likwidacyjnych:

  • przyjmowanie zgłoszeń;
  • współudział w oględzinach prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń;
  • nadzór nad terminowym i pełną wypłatą odszkodowania bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń;
  • pomoc w dochodzeniu odszkodowania w sytuacjach spornych (współpraca z exito Consulting);
  • pomoc w kompletacji operatu (dokumentacji szkodowej).