kontakt

jesteśmy do państwa dyspozycji


Kontakt
exito Broker Sp. z o.o.

exito Broker Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa (Spektrum Tower)
PL
tel. +48 22 211 16 70
fax +48 22 211 16 71

$

dane rejestrowe:

Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000250756 | REGON: 012649151 | NIP: 525-235-83-30
Kapitał zakładowy: 126 000,00 zł