informacja w związku z komunikatem KNF

I N F O R M A C J A

W związku z komunikatem KNF z dnia 17.01.2022 r. dotyczącym wydania decyzji w sprawie Exito Broker Sp. z o.o., Zarząd spółki informuje:

Wszelkie niedopatrzenia formalne w procedurach stanowiących przedmiot identyfikacji uchybień objętych karą, zostały zdefiniowane już w trakcie prowadzonej kontroli i w całości zweryfikowane.

Organiczny rozwój spółki oraz towarzyszące temu wewnętrzne audyty jakości, pozwoliły nie tylko dogłębnie zmodyfikować kluczowe procesy obsługowe (szczególnie w zakresie transparentności działania jednostek współpracujących), ale jednocześnie pozwoliły zbudować niezbędne procedury kontrolne, dzięki którym prawdopodobieństwo pojawienia się błędów formalnych zostało ograniczone do minimum.

Spółka Exito Broker kontynuuje przyjętą strategię wzrostu, w ramach której kluczowym założeniem jest świadczenie profesjonalnych usług brokerskich na najwyższym poziomie i według najlepszych rynkowych praktyk.

Potwierdzamy koncentrację działań na ciągłym doskonaleniu organizacji, szczególnie w oparciu o krytyczną analizę realizowanych procesów.

Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z procedury odwoławczej.

Z poważaniem

Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 17.01.2022 r.

Comments are closed.