gwarancje kontraktowe

Jako broker ubezpieczeniowy świadczymy kompleksowe usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednak w odniesieniu do naszej specyfiki największy obszar naszych działań obejmują ubezpieczenia finansowe, w tym gwarancje ubezpieczeniowe, jako alternatywa do gwarancji bankowych i innych form zabezpieczeń kontraktów.

Dotyczy to:

  • gwarancji wadialnych,
  • gwarancji należytego wykonania kontraktów
  • gwarancji usunięcia wad i usterek,
  • gwarancji zwrotu zaliczki
  • gwarancji zapłaty

jak przebiega współpraca.

Zawsze nasza praca skorelowana jest z osobami odpowiedzialnymi u Klienta za sprawy związane z przygotowaniem kontraktów. Nie działamy w stosunku do nich w opozycji, lecz w pełnej synergii. Mając za sobą negocjacje dosłownie tysięcy gwarancji, dopracowaliśmy się określonej metodologii postępowania w negocjacjach zarówno treści, ceny jak i zabezpieczeń gwarancji kontraktowych.

Realizujemy stały monitoring zmieniających się strategii i procedur zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń finansowych. To pozwala nam dostarczać na czas gwarancje w treści, cenie i zabezpieczeniach satysfakcjonujących naszych Klientów i ich beneficjentów. Zawsze kiedy Klient życzy sobie wsparcia lub przejęcia przez uzgodnień treści i pozostałych warunków gwarancji. Ma to miejsce szczególnie w przypadkach, gdy zamawiającym jest organ administracji państwowej.

Również w ramach konsorcjów dochodzi często do różnicy stanowisk pomiędzy liderem, partnerami czy podwykonawcami i wówczas nasza rola mediacyjna jest niezwykle przydatna szczególnie, że wszystkie działania odbywają się najczęściej pod presją braku czasu.

nasza rola w obsłudze gwarancji.

Rolą jest tak reprezentować Klienta w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń, by odniósł on korzyść w:

  • terminie pozyskania gwarancji,
  • cenie za gwarancję,
  • zabezpieczeniach gwarancji
  • bezproblemowej akceptacji jej treści przez beneficjenta.

Żeby sprostać temu zadaniu, wspólnie z Klientem budujemy perspektywiczną strategię zarządzania gwarancjami  w przedsiębiorstwie i w ramach takiej strategii dostarczamy gotowe, wynegocjowane indywidualnie umowy limitów gwarancyjnych. Jest to doskonała forma współpracy z ubezpieczycielami udzielającymi gwarancji, ponieważ pozwala w sposób swobodny zarządzać gwarancjami zarówno z rynku ubezpieczeniowego jak i bankowego.

Niestety gwarancje ubezpieczeniowe, wymagają znacznie większego nakładu pracy, niż np. bankowe, a to z racji znacznie dogodniejszych dla klienta zabezpieczeń. Często spotykany zarzut, że zakłady ubezpieczeń żądają większych zabezpieczeń niż banki, nie odzwierciedla prawdy. To banki poprzez zabezpieczenia na ruchomościach, nieruchomościach, kontach, kontraktach i gotówce Klienta, mają gwarancje 100%-owej skuteczności regresu w razie wykorzystania gwarancji przez beneficjenta.

Zakład ubezpieczeń sprzedaje oczywiście ryzyko, ale i ono musi być właściwie skalkulowane i zabezpieczone, np. wekslem własnym z jednej strony i umowami reasekuracyjnymi z drugiej. Te wszystkie elementy bierzemy pod uwagę w negocjacjach, każdej gwarancji.

Nasi Klienci, do których należą również największe firmy segmentu budownictwa lądowego i infrastrukturalnego budują drogi, mosty, autostrady, lotniska, stadiony i inną infrastrukturę związaną z EURO 2012, ale również oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów itp. Wartość tych kontraktów oscyluje od kilku milionów do kilku miliardów złotych.