grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie stało się istotnym elementem w procesie human resources, wyrażania stosunku firmy do pracownika.

Przeprowadzenie modyfikacji programu ubezpieczenia pod kątem potrzeb zatrudnionych osób sprawia, że pracownicy postrzegają pracodawcę jako instytucję, która interesuje się ich życiem i zdrowiem. Korzyści odniosą wszyscy, pracodawca, związki zawodowe, ale przede wszystkim pracownik i jego rodzina, bo po raz pierwszy będzie miał nie „jakieś” ubezpieczenie, tylko ubezpieczenie skrojone na miarę jego realnych potrzeb i możliwości finansowych, uwzględniające wszystkie najnowsze rozwiązania i propozycje, jakie stale pojawiają się na polskim rynku ubezpieczeń na życie.

korzyści dla pracownika:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość świadczeń indywidualnie dopasowana do każdego pracownika w oparciu o najaktualniejsze rozwiązania i najnowsze definicje ryzyk;
 • możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w momencie zakończenia kariery zawodowej, zwolnienia lub zmiany pracodawcy;
 • brak badań medycznych i ankiet lekarskich w procedurze przystąpienia do ubezpieczenia;
 • ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie;
 • ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i członkom jego rodziny poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych;
 • nasze ubezpieczenie może być zabezpieczeniem kredytów zaciągniętych w bankach;
 • przewaga ubezpieczenia na życie nad innymi formami oszczędzania – w razie śmierci ubezpieczonego rodzina odbierze np. z banku tylko tyle, ile zdążyła odłożyć, natomiast z ubezpieczenia na życie rodzina odbierze tyle, ile powinna była odłożyć;
 • kwoty wypłacone z ubezpieczenia na życie są wolne od podatku, nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają zajęciu.

korzyści dla pracodawcy:

 • pozyskanie skutecznego instrumentu motywowania kadry pracowniczej poprzez dedykowanie oferty ubezpieczenia do pracowników i ich rodzin;
 • wzmocnienie lojalności i zwiększenie motywacji pracowników;
 • wzmocnienie wizerunku firmy w oczach pracowników i na rynku pracy;
 • możliwość wliczenia składki (jeśli płaci pracodawca) w koszty uzyskania przychodu;
 • w przypadku śmierci pracownika świadczenie wypłacone z wykupionego przez pracodawcę pomniejsza zobowiązanie pracodawcy wobec rodziny pracownika z tytułu odprawy pośmiertnej przewidzianej w kodeksie pracy.

Rozwiązanie, które proponuje , sprawi, że ubezpieczenie stanie się świadomym wyborem pracownika, a nie przymusem narzuconym przez zakład ubezpieczeń lub jego agenta.