formularz zgłoszeń

  Dane zgłaszającego

  Firma*:

  NIP:

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko*:

  Adres email*:

  Telefon:

  Informacje o zapytaniu

  Treść zapytania (maksymalnie 500 znaków)*:

  Kiedy wygasa ubezpieczenie*:

  Opłacona w ciągu roku składka:

  Krótka informacja na temat ewentualnych problemów jakie wystąpiły w związku z ubezpieczeniem (maksymalnie 500 znaków):

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (e-mail, SMS) od Exito Broker Spółka z o.o

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, przez telefoniczne połączenia głosowe od Exito Broker Spółka z o.o

  W dowolnym momencie mogę cofnąć moją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych