formularz zgłoszeń

Dane zgłaszającego

Firma*:

NIP:

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Telefon:

Informacje o zapytaniu

Treść zapytania (maksymalnie 500 znaków)*:

Kiedy wygasa ubezpieczenie*:

Opłacona w ciągu roku składka:

Krótka informacja na temat ewentualnych problemów jakie wystąpiły w związku z ubezpieczeniem (maksymalnie 500 znaków):

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (e-mail, SMS) od Exito Broker Spółka z o.o

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, przez telefoniczne połączenia głosowe od Exito Broker Spółka z o.o

W dowolnym momencie mogę cofnąć moją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych