dlaczego exito Broker?

dlaczego exito Broker?

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i odpowiedzialnym pod każdym względem. Wpływają na to:

 • specyfika rynku ubezpieczeniowego, który charakteryzują specjalistyczna terminologia i procedury;
 • złożony charakter umów ubezpieczeniowych, oraz ich ogólnych warunków;
 • pojawianie się stale coraz bardziej wyrafinowanych produktów ubezpieczeniowych,
 • skomplikowana, nieprzyjazna i kosztowna procedura odszkodowawcza.

Jeśli dodać do tego konieczność stawienia czoła przedstawicielom zakładów ubezpieczeń w procesie zawierania ubezpieczeń lub dochodzenia odszkodowania, to rzeczywiście trudno jest wierzyć tylko we własne możliwości i siły.

pomoc brokera ubezpieczeniowego jest optymalnym rozwiązaniem problemów ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.

Unikając dodatkowych kosztów, możecie Państwo powierzyć kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

specjalizujemy się w:

 • dedykowanych programach ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw sporządzanych na podstawie analiz ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z prowadzona działalnością,
 • analizach kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń w aspekcie bezpieczeństwa klienta,
 • pośredniczeniu przy zawarciu umów ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu,
 • bieżącej obsłudze ubezpieczeniowej, co oznacza:
  • administrację ubezpieczeniową, prowadzenie baz danych,
  • dbałość o terminowe opłacanie składek,
  • rozliczanie składek,
  • pośredniczenie w przekazywaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
  • wznawianie wygasających umów ubezpieczenia,
  • zgłaszanie i likwidację szkód we współpracy z zakładami ubezpieczeniowymi udzielającymi ochrony ubezpieczeniowej,
  • przygotowanie instrukcji i organizacja szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za współpracę z naszą kancelarią.

efekty naszych działań to:

 • wdrożenie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, gwarantującą ochronę przedsiębiorstwa, jego pracowników, zarządu, oraz właścicieli na wypadek wystąpienia każdej szkody,
 • oszczędność czasu i pieniędzy poprzez zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstwa, a przez to nieangażowanie do tych zadań, jego własnych pracowników,
 • obniżenie kosztów ubezpieczeniowych dzięki adekwatności ochrony ubezpieczeniowej i urealnieniu jej kosztów,
 • sprawna i kompetentna pomoc przy uzyskaniu odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody,
 • przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowość procesów ubezpieczenia firmy i pracowników na Sp. z o.o.