2018.08.22. – jesteśmy partnerem konferencji PCTA.

Kolejny już raz EXITO BROKER jest partnerem wydarzeń organizowanych przez STOWARZYSZENIE POLSKICH SKARBNIKÓW KORPORACYJNYCH (PCTA). Celem  Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i wyodrębnienia grupy zawodowej Skarbników oraz wszechstronne wspieranie Skarbników w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami, w tym:

  • stworzenie forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, rozwój i doskonalenie wiedzy i kompetencji zawodowych członków PCTA,
  • rozwój wiedzy o zarządzaniu płynnością finansową wśród kadry menedżerskiej,
  • reprezentowanie środowiska w dyskusji nad rozwojem polskiego rynku finansowego i prawa gospodarczego, przedstawianie opinii środowiska o aktach prawnych,
  • wypracowanie zasad etyki w całym środowisku Skarbników,
  • rozwój kadr zawodowych oraz dążenie do stworzenia kierunku studiów kształcącego przyszłych Skarbników.

KONFERENCJA  pod nazwą „POWRÓT DO ŻRÓDEŁ” odbędzie się w październiku w Hotelu HOLIDAY INN w Józefowie i poświęcona będzie niezwykle aktualnym problemom związanym z bezpieczeństwem przedsiębiorstw w dobie nowych technologii, w tym, cyber crime i fraudsplit payment, a także zagadnienia związane z RODO i PSD2.

Tematyka konferencji pokrywa się dokładnie z oczekiwaniami rynku w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego w/w ryzyk, dlatego nasza obecność na Konferencji jest wspólną inicjatywą, mającą na celu zdefiniowanie ryzyka i zapoznanie skarbników z możliwościami i ofertą branży ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia ryzyka.

Dziękujemy organizatorom za wyróżnienie nas zaproszeniem.

Comments are closed.