2018.06.04. – Almanach Brokerów 2018 – jesteśmy w czołówce

Jak donosi MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, jesteśmy w czołówce brokerów w Polsce. Wydany właśnie ALMANACH BROKERÓW 2018, plasuje nas na 32 pozycji w Polsce, na 1365 brokerów prowadzących dzialalność ( wg raportu KNF z 2017 r.). Mając na uwadze nasz polski rodowód, posiłkowanie się  wyłącznie prywatnym kapitałem i wysoką specjalizację branżową, odnotowujemy to jako sukces.

Mamy świadomość potencjału obecnych na polskim rynku brokerów ubezpieczeniowych o światowym rodowodzie, jednak cieszy nas fakt nieustępowania im w kompetencji, procedurach i posiadanym know how. A przecież są obszary gdzie bez wątpienia jesteśmy lepsi. 🙂

Jak wszędzie tak i u nas kapitałem są wysokiej klasy fachowcy ubezpieczeniowi (brokerzy), stale podnoszenie kwalifikacji, innowacyjność produktowa i oczywiście Klienci. Tym ostatnim szczególnie przy tej okazji dziękujemy, bo to Oni mobilizują nas do stałej pracy nad rozwojem.

Przy okazji warto dodać, że nasza spółka zależna – EKO BROKER Sp. z o.o. (100%), należy do elitarnego grona brokerów reasekuracyjnych, których w Polsce, według przytoczonego powyżej raportu KNF jest tylko 42.

Comments are closed.