2018.02.08. – exito Broker – partnerem konferencji INFRASTRUKTURA POLSKA & BUDOWNICTWO.

W hotelu WESTIN, jak co roku od kilku lat, odbyła się organizowana przez EXECUTIVE CLUB, IX konferencja INFRASTRUKTURA POLSKA & BUDOWNICTWO. EXITO BROKER jest jej wieloletnim partnerem. Tak było i tym razem

Głównym tematem konferencji były kwestie związane z przyszłością inwestycji drogowych oraz skuteczności partnerstwa publiczno-prywatnego. Wśród wielu wystąpień i referatów Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu Exito Broker, poproszony przez organizatorów, przedstawił zagadnienia dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych. Wspomniał o gwarancjach bankowych oraz ubezpieczeniach jako formie zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Jego zdaniem rynek ubezpieczeniowy stanowi dobrą alternatywę dla ścieżki bankowej, szczególnie w sytuacjach, gdzie pojemności z obu rynków mogą się doskonale uzupełniać i nie są konkurencyjne wobec siebie.

Wystąpienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem.

Więcej szczegółów w relacji: TUTAJ

Comments are closed.