2017.11.23. – CYBER Risk – zagrożenia cybernetyczne świadectwem czasów w jakich działamy.

Już tylko klient w łańcuchu ubezpieczeniowym zastanawia się czy warto wykupić polisę ochrony przed skutkami ataku cybernetycznego. Ani ubezpieczyciele, ani brokerzy nie mają wątpliwości, że najwyższy czas zabezpieczyć swoje aktywa, know how i odpowiedzialność przed skutkami takich ataków.

Dla przykładu informacja o aktualnie najbardziej niebezpiecznym ataku ransomwarowym. Petya, zwana również NotPetya czy ExPetr, była globalnym cyberatakiem, który miał miejsce pod koniec czerwca tego roku. Atak dotknął firmy europejskie, ale również te prowadzące działalność w pozostałych częściach świata. Zgodnie z analizą ekspertów z Kaspersky Lab, liczba firm z branży przemysłowej stanowiła ponad połowę wszystkich zainfekowanych tym złośliwym oprogramowaniem. I mimo że nie zostało do tej pory wyjaśnione, czy atak był skierowany na branżę przemysłową, czy był to zbieg okoliczności i efekt ekspozycji tychże spółek na Ukrainę, to jego konsekwencją było spowodowanie przestoju w działalności wielu firm przemysłowych. Dla części tych organizacji oznaczało to wielomilionowe straty.

Dlatego wychodząc na przeciw bezpieczeństwu naszych klientów, wprowadziliśmy ofertę o doradztwo i pośrednictwo w ubezpieczeniu tzw. CYBER risk. Oferowany zakres ochrony jest wynikiem auditu zagrożeń w konkretnej organizacji (przedsiębiorstwie), jednak co do zasady jest związany z odpowiedzialnością w stosunku do osób trzecich oraz kosztami wlanymi ubezpieczonego, związanymi z wystąpieniem ataku i minimalizacją jego skutków.

nasi brokerzy są w pełni przygotowani do szczegółowych wyjaśnień, analizy stanu zagrożenia i pozyskania dla Państwa ochrony w tym zakresie.

zapraszany do kontaktu z nami.

 

 

Comments are closed.