ubezpieczenia lotnicze

pomaga w profesjonalnym zaaranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej, korzystając z doświadczenia i wiedzy brokerów ubezpieczeniowych, dedykowanych ryzykom związanym z branżą lotniczą. Zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe określenie potrzeb i odpowiedzialności przedsiębiorstw i menadżerów branży lotniczej, aby zagwarantować im kompleksową ochronę, dostosowaną do specyfiki użytkowanych statków powietrznych i zakresu działalności .

OFERUJEMY m. in.:

 • ubezpieczenie statków powietrznych – samoloty, śmigłowce, szybowce, motolotnie, w zakresie:
 • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika i przewoźnika
 • ubezpieczenia aero-casco z rozszerzeniami zakresu
 • następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi i pasażerów
 • ubezpieczenie bagażu/rzeczy osobistych załogi
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej naziemnej działalności lotniczej
 • portów lotniczych
 • właścicieli lotnisk
 • operatorów firm serwisowych
 • firm handlingowych (obsługa na płycie lotniska)
 • ubezpieczenie części zamiennych

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ubezpieczycielami, negocjując zakresy ubezpieczenia i optymalizując ich koszty (składka), poprzez dostosowanie do rozpoznanych i uzgodnionych z Klientem potrzeb i oczekiwań.

Wszystkie oferty i propozycje spełniają oczywiście  wymogi polskich i miedzynarodowych przepisów prawnych.

Adresatami naszej oferty są:

 • przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorstwa,
 •  prywatni użytkownicy statków powietrznych,
 • szkoły lotnicze,
 • linie lotnicze
 • firmy zarządzające flotami,

Zapraszamy do kontaktu z nami.