polityka jakości

Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nr 1402/06 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jako broker jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00001277/U. Zainteresowanym umożliwiamy zapoznanie się z zezwoleniem:

Zgodnie z wymaganiami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, spółka ma polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, która chroni naszych klientów przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów brokera w ramach świadczonych usług. Suma gwarancyjna tej polisy wynosi:

  • 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w stosunku do roszczeń klienta.

Chcąc dostarczyć naszym Klientom dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa „doubezpiecza” się w zakresie odpowiedzialności cywilnej tzw. „polisą nadwyżkową” do sumy gwarancyjnej w wysokości:

  • 2.000.000,00 euro

Zainteresowanym umożliwiamy zapoznanie się z treścią polis:

W celu zapewnienia usług najwyższej jakości, przygotowaliśmy dokument pod tytułem Polityka jakości, który wyznacza standardy współpracy z klientami. Zainteresowanym umożliwiamy zapoznanie się z tym dokumentem:

Potwierdzeniem przestrzegania najwyższych standardów jakości w naszej spółce są przede wszystkim udzielne nam referencje. Niemniej jednak, dla komfortu naszych klientów i własnej wiarygodności, poddaliśmy się procedurze wdrożenia standardów jakości, weryfikowanej co rok przez audytora.

Zainteresowanym Państwu udostępniamy certyfikat ISO 9001:2008

Naszą wiarygodność potwierdza również certyfikat Solidnej Firmy 2011: